NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

Kính bạch Thầy và quư Phật Tử hoan hỷ.

Ni sư Thích Đàm Chung, đang muốn thành lập xây dựng Đạo Tràng và TU SỬA lại ngôi chùa nghèo đang xuống cấp. Tại Chùa Đại Phẩm – Xă Đại Yên – Huyện Chương Mỹ - Hà Nội – VIỆT NAM. Nhưng v́ Chùa quá nghèo, kinh phí hạn hẹp. Kính mong Thầy và quư Phật tử gần xa phát tâm Bồ Đề ủng hộ TỊNH TÀI. Để ĐẠO TRÀNG sớm được thành lập.

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT MA HA TÁT.

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM BỒ TÁT MA HA TÁT

Kính Bạch Thầy và Quư Đạo Hữu Liên Hệ : 0986.249.009

Ni sư Thích Đàm Chung


 

 

Trở lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com