TẠNG THƯ PHẬT HỌC

 

 
Pháp Môn Dược Sư
(Tịnh Độ Phương Đông)

Bà Vi Đề Hy khi được Phật Thích Ca cho xem qua 210 ức Phật Độ, đă chọn Cực Lạc thế giới để cầu văng sanh; như vậy Tịnh Độ Phương Tây của Phật A Di Đà hẳn là thù thắng hơn các cơi Tịnh Độ khác. Chính v́ thế khi nói CẦU VĂNG SANH TỊNH ĐỘ, chúng ta đều nghĩ, Tịnh Độ đây là Cực Lạc Thế Giới; mà thực ra mỗi cơi Phật đều là một Tịnh Độ. Có hằng hà sa số Phật nghĩa là có hằng hà sa số cơi Tịnh Độ.

Tuy vậy, khi Phật Thích Ca thuyết kinh Dược Sư, Ngài đă cho là cơi TỊNH LƯU LY Phương Đông của Phật Dược Sư “như cảnh Cực Lạc của Phật A Di Đà“, “Trong cơi Phật ấy, đất bằng lưu ly, nhiều hàng cây quư giăng làm ranh giới, thành quách cung điện, cửa sổ mái hiên, nét đẹp trang nghiêm toàn bằng thất bảo“.

Như vậy Tịnh Độ Phương Đông cũng hết sức thù thắng, là một địa chỉ lư tưởng để cầu nguyện văng sanh. Có điều đặc biệt là phương pháp cầu nguyện văng sanh Tịnh Độ Phương Đông là tŕ tụng chú Dược Sư. Điều nầy được HT. Nguyệt Quang, khi dịch và chú giải kinh Dược Sư năm 1950, đă nói rơ là trong chú Dược Sư có danh hiệu Phật Dược Sư, v́ thế tŕ chú cũng là niệm danh hiệu Phật.

Phật Dược Sư có duyên và gần gũi với thế giới Ta bà. Ngài là bậc Vô Thượng Y Vương, tù bi thương xót tất cả chúng sanh bị bệnh khổ. Như vậy mọi người bệnh đều nên cầu nguyện Ngài (cũng như cầu nguyện Bồ tát Quán Thế Âm), và người nuôi bệnh cũng thế. Các bác sĩ, nếu tin tưởng và cầu nguyện Phật Dược Sư th́ sẽ được Ngài gia bị cho việc điều trị được thập phần hiệu quả.

Phật Dược Sư ngoài việc chú ư trị bệnh c̣n quan tâm đến những kẻ nghèo khổ, thiếu cơm ăn áo mặc, thiếu thốn phương tiện vật chất. Vậy th́ những việc làm nhân đạo từ thiện trên cuộc đời nầy đều nằm trong Bản nguyện của Phật Dược Sư, ta đều có thể cầu nguyện Ngài.

Nếu ta gặp bệnh khổ nguy cấp lúc nửa đêm nửa hôm, ở nơi không có thầy, không có thuốc th́ ta phải làm sao? Có khi nh́n thấy người thân ta đau đớn oằn oại, mà ta thấy ḿnh bất lực; th́ người tụng kinh Dược Sư hiểu rằng, không đến nỗi bó tay. Ta có thể tŕ tụng 108 biến chú Dược Sư vào nước uống, thức ăn của bệnh nhân. Hay ta niệm danh hiệu Ngài hoặc mở đĩa nhạc chú Dược Sư cho người bệnh nghe. Cơn đau sẽ dịu đi; mau hay chậm c̣n tùy thuộc niềm tin của người bệnh. Người tŕ chú lâu năm hoặc tu hành có nội lực như HT. Minh Phát, chùa Ấn Quang, cầm một chai nước thông thường đưa cho người bệnh, vẫn chữa được bệnh. Cách trị bệnh bằng … nước lạnh nầy là đúng Chánh Pháp chứ không phải mê tín dị đoan như “tàn hương nước thải “.

Tu Pháp môn Dược Sư là hiện tại lo việc từ thiện (tức làm việc thiện ), đem công đức tụng kinh Dược Sư, niệm Phật Dược Sư, tŕ chú Dược Sư cầu nguyện văng sanh Tịnh Độ Phương Đông và hồi hướng cho những người nghèo, người bệnh, cho cả Pháp giới chúng sanh; nói cho mọi người tin nghe về Phật Dược Sư, những điều mầu nhiệm của kinh, danh hiệu và chú Dược Sư (xem đĩa “Những điều mầu nhiêm của Đức Phật Dược Sư “) .

Dù tu Pháp môn nào, ḿnh cũng có thể cầu nguyện Phật Dược Sư để được ít bệnh ít khổ, là thuận duyên để tu hành. Khi đă tu được rồi th́ ḿnh có nhiều cách để giải quyết nghiệp chướng: sám hối –niệm Phật – tu đối trị (trước đây sát sanh th́ bây giờ phóng sanh, trước đây ăn cắp th́ bây giờ bố thí...). Có người cho rằng cầu cứu với Phật Dược Sư hay Bồ tát Quan Âm là không hiểu luật Nhân quả .Nhưng ḿnh đâu có làm sai, ḿnh cầu nguyện là đúng với Bổn nguyện của Phật và Bồ tát, để ḿnh có th́ giờ sửa chữa lỗi lầm trong quá khứ. Phật và Bồ tát cứu ḿnh chứ không phải xóa nghiệp cho ḿnh. Nghiệp của ḿnh là ḿnh tự giải quyết.

Cần có Đạo tràng Dược Sư cho người chuyên tu Pháp Môn Dược Sư. Nhiều chùa có thờ 7 vị Phật Dược Sư, có đèn Dược Sư 49 ngọn nhưng chưa phải là Đạo tràng Dược Sư chuyên biệt, mà chỉ là Đàn Tràng Dược Sư tạm có một thời gian. Bảy vị Phật Dược Sư là:

1. Phật Thiện Danh Xưng Cát Tường ở cơi Vô Thắng
2. Phật Bảo Mục Trí Nghiêm Quan Âm Tự Tại Vương ở cơi Diệu Bảo
3. Phật Kim Sắc Diệu Hành Thành Tựu ở cơi Viên Măn Hương Tích
4. Phật Vô Lượng Tối Thắng Kiết Tường ở cơi Vô Ưu
5. Phật Pháp Hải Lôi Âm ỏ cơi Pháp Tràng
6. Phật Pháp Hải Thắng Tuệ Du Hí Thần Thông ở cơi Thiện Trụ Bảo Hải
7. Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương ở cơi Tịnh Lưu Ly

Dưới mỗi Tôn Tượng có ghi rơ Danh hiệu. Có thờ Kinh Dược Sư trang trọng như Pháp bảo, phía dưới ghi câu NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI BỔN NGUYỆN CÔNG ĐỨC KINH.

Đây là Đạo tràng để những ai cần đốt đèn tục mạng, để tŕ chú Dược Sư vào nước, để cầu an, để tu Bát Quan Trai, để cầu văng sanh Phương Đông,… với sức gia bị cao hơn tại gia v́ thanh tịnh hơn .

Những người hành nghề Y, đông hoặc tây, đều nên thờ Đức Dược Sư phía trên Hải Thượng Lăn Ông. Họ và những người thích làm từ thiện, do đang làm việc cho Phật Dược Sư, nên càng dễ cầu sanh Đông Phương. Những ai châm cứu, bấm huyệt, cứu hộ,…những ai sửa cầu, đắp đường, cứu trợ, bố thí cơm cháo trong bệnh viện, hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo, pḥng chống lụt băo ,…đều là những người đang âm thầm làm việc cho Phật Dược Sư. Nếu họ biết ḿnh đang có một tài khoản phước báo khổng lồ, th́ họ đi làm chi chuyện ăn bớt ăn chận!

Người hiểu Kinh Dược Sư và có tŕ chú Dược Sư sẽ không sợ bị ai ếm đối.Vậy nhà bị ếm, người bị thư, bị bỏ bùa (nếu như có thật như vậy ) th́ ḿnh đều có thể tự hóa giải bởi năng lực bất khả tư ngh́ của Kinh, Chú Dược Sư. Chúng ta hăy thầm niệm NAM MÔ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG VƯƠNG PHẬT để đối phó với những bất an hằng ngày như đau ốm, lạnh, đói,…để cầu về thọ mạng th́ niệm NAM MÔ TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ PHẬT. Vào bệnh viện thăm một người thân, ta có thể chúc lành cho tất cả người bệnh khác bằng cách thầm niệm danh hiệu Phật Dược Sư và hồi hướng cho họ.Đó là sự Ủy lạo tinh thần rất thực tế, ai cũng làm được mà không cần phải có tiền. Những người bệnh ấy cảm thấy chóng thuyên giảm mà không biết do đâu, vá ta cũng vừa thực hiện được một bố thí ba la mật, và thực tập được một sự trải rộng ḷng từ bi đến những người không quen, và để hiểu Phật sự có thể làm ở mọi nơi, mọi lúc khi tâm ta luôn nghĩ thiện. V́ nghĩ thiện nên ta nghĩ ra điều thiện để làm. Khi những điều thiện như lớp lớp sóng dồi th́ ta sẽ luôn bận rộn với điều thiện mà không chán mỏi.

Tây y hoàn toàn hiểu được rằng bệnh có thể có nguồn gốc tâm lư (Tâm-sinh lư học), nhưng Tây y không thể hiểu được bệnh do nghiệp sinh ra. C̣n người bệnh nếu nhận thức được điều đó th́ sẽ biết cách tự chữa. Bệnh do nghiệp th́ thường dây dưa, uống thuốc không hết, phải chữa bằng các liệu pháp phóng sanh, sám hối, niệm Phật, tŕ chú, bố thí, tŕ giới ,…Một nhà thuốc có thể bán tân dược, đông nam dược, nhưng không có bán Pháp dược. Một bác sĩ giỏi, người ta gọi là “mát tay”, hay “có tay phục dược”, th́ y đức là hàng đầu. Nếu chỉ lo làm giàu th́ coi chừng “nhất thế y tam thế suy “. Nếu ḿnh tận tâm tận lực, có trách nhiệm cao, có lương tâm th́ không thể tổn đức, th́ không có ǵ phải sợ. Mỗi ngày, phước tích lũy càng lớn, rồi từ từ ḿnh cũng có nhà lầu xe hơi bởi v́ “Có đức không sức mà ăn “. Đừng đứng núi nầy trông núi nọ, chưa tích lũy được chút xíu đức nào đă lao vào việc kiếm tiền, bất kể, thậm chí “nuôi bệnh”, bắt chẹt bệnh nhân phải cúng tiền bạc, phẩm vật cho ḿnh th́ những người đó đă trượt dài trên cái dốc y đức của ḿnh. Bác sĩ, ngoài tài năng, nhiệt t́nh, ḷng nhân đạo sâu sắc, luôn nâng cao tay nghề, c̣n nên cầu Phật Dược Sư gia bị. Người bệnh nếu tin tưởng Phật Dược Sư th́ sẽ gặp được loại thầy thuốc như vậy. Người công tác trong ngành y nếu đồng thời là Phật tử , th́ tự họ sẽ có một chuẩn y đức cao hơn .Có người là hóa thân của Bồ tát như Pasteur, Yersin, Tôn Thất Tùng, Phạm Ngọc Thạch,… Đạo Phật dạy cho bác sĩ, y tá một đức nhẫn nhục để ứng xử với đồng nghiệp, bệnh nhân, thân nhân bệnh nhân. Họ biết lắng nghe , biết dùng lời dịu dàng giải thích ,nụ cười rất sẵn .Đó là sự bố thí không cần móc tiền ra, để bệnh viện măi măi là Nhà thương, không phải là Nhà ghét ; để Lương y măi măi là từ mẫu , không phải là kế mẫu . Nghề y là nghề dễ làm phước, nhưng chỉ cần quá đà th́ phước biến thành họa.

Năm giới của người Phật tử sẽ hỗ trợ cho người bác sĩ hoàn thành tốt nghiệp vụ của ḿnh .Uống rượu làm giảm tổn trí huệ ,làm sao định được bệnh ,làm sao nhớ tên thuốc ,thậm chí gây ra sự đăng trí, bỏ quên dao kéo trong bụng bệnh nhân. Không tà dâm, giữ cho tư cách luôn đứng đắn. Không nói dối là giới khó giữ nhất đối với BS.: nói dối để bệnh nhân đừng nản ḷng ,để duy tŕ ư chí sinh tồn, th́ không đáng trách. Không sát sanh bao gồm cả không giết bệnh nhân v́ tắc trách. Không ăn cắp là không bắt bệnh nhân trả tiền quá mắc, không tương xứng với công sức của ḿnh.

Một bác sĩ Phật tử thọ Tam quy Ngũ giới là một y đức lư tưởng dù chưa ăn chay trường. Người ấy có nghiên cứu sâu về Đạo Phật th́ biết ứng dụng của kinh Dược Sư khiến ḿnh trở nên mẫn cảm hơn về trực giác điều trị; c̣n am hiểu Pháp môn Tịnh Độ th́ sẽ biết một bệnh nhân sắp lâm chung cần trợ niệm như thế nào. Nếu bệnh nhân theo Đạo Phật, một thông tin đúng lúc của bác sĩ sẽ hết sức quư giá đối với bệnh nhân để quyết định cảnh giới chuyển thế đầu thai, thay v́ quan niệm “c̣n nước c̣n tát” mà ḿnh biết rằng chỉ vô ích, chỉ hành hạ bệnh nhân mà thôi; sao bằng một sự ra đi êm ái có trợ niệm. Tất nhiên đây là một sự giằng co giữa nhận thức nghề nghiệp và nhận thức tôn giáo. Rất nhiều bệnh nhân là nạn nhân của y học, đă không cứu sống được họ, mà làm cản trở văng sanh, đi vào ác đạo hằng tỷ năm mói quay về được con đường cũ. Thôi, âu đó cũng là báo chướng của họ.

Bác sĩ thường hay chứng kiến giây phút lâm chung của bệnh nhân, cho nên bác sĩ dễ trở thành người bạn trợ niệm lư tưởng. Nhưng hiện nay c̣n hiếm lắm người bác sĩ thiện tri thức ấy .

Theo kinh Dược Sư , Phật Dược Sư luôn hướng đến những bệnh nhân nghèo , mắc chứng nan y (điều nguyện thứ 7 ) , lo cho chúng sanh có đủ cơm ăn, áo mặc, vật dụng (điều nguyện 3 , 11 và 12 ), không để chúng sanh rơi vào tà đạo, ngoại đạo hoặc bị bùa chú ếm đối làm hại (điều nguyện 4 ,9 ), thương xót chúng sanh bị giam nhốt khổ sở trong ngục tù (điều nguyện thứ 10 ). Hiểu được Bổn nguyện của Phật Dược Sư th́ hiểu rằng những trường hợp nào chúng ta cầu nguyện chắc chắn thành tựu.

Cơi Tịnh Lưu Ly của Phật Dược Sư ở về Phương Đông, cách cơi Ta bà 10 hằng hà sa cơi Phật. Đức Thích Ca đă lặp đi lặp lại 2 lần là :”Những lời nguyện rộng lớn và những công đức trang nghiêm ở cơi Phật Dược Sư dầu ta nói măn một kiếp hay hơn một kiếp cũng không thể nào hết được “ và Ngài nói tiếp :”Nhưng ta có thể nói ngay rằng cơi Phật kia một bề thanh tịnh , không có đàn bà , cũng không có đường dữ và cả đến tiếng khổ cũng không (…)Thật chẳng khác ǵ những công đức trang nghiêm ở cơi Tây Phương Cực Lạc vậy .”

Đức Phật Dược Sư dường như không ở xa cơi Ta bà đến thế, Ngài ở ngay giữa đời nầy, rất gần gũi với chúng ta, nên hữu cầu tất ứng.

Thật ra, các Đức Phật đều hướng về chúng sanh. Riêng Đức Dược Sư, Ngài có duyên với chúng ta như thế , tại sao chúng ta không quy hướng Ngài? Không phải ḿnh ỷ lại, nhưng nếu nhờ Phật lực ủng hộ, th́ mục đích tốt đẹp của ḿnh mau được thành tựu. Là tự lực kết hợp với tha lực.

Hào quang của Phật Dược Sư cũng chiếu khắp 10 phương , chiếu cả cơi U minh ( điều nguyện 1 và 2 ) .hai vị Bồ tát Thượng thủ ở Phương Đông là Nhật Quang Biến Chiếu và Nguyệt Quang Biến Chiếu .Niềm tin cũng là điều cốt yếu để cầu văng sanh .

Trước khi hộ niệm cho người sắp lâm chung, chúng ta cần phải biết Pháp tu và nguyện vọng của người ấy. Nếu người ấy thường niệm Phật Dược Sư th́ chúng ta nên trợ niệm bằng danh hiệu Phật Dược Sư để sự văng sanh được tương hợp.

Đức Phật Dược Sư có nói , từ cơi Ngạ quỷ hay Bàng sanh , nếu chúng sanh nào c̣n nhớ được danh hiệu của Ngài để niệm th́ sẽ lập tức được thoát kiếp ấy , sanh lại làm người , c̣n nhớ được tiền kiếp và biết bố thí . Không phải ai cũng có duyên nghe được danh hiệu Phật Dược Sư. Rất nhiều người làm ngành y hoặc công tác xă hội mà chưa có tín ngưỡng. Đức Thích Ca nói :” Nầy A Nan , Thân người khó đặng ,nhưng hết ḷng tin kính tôn trọng Ngôi Tam Bảo c̣n khó hơn , huống hồ nghe được danh hiệu đức Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai lại c̣n khó hơn nữa“ . V́ vậy giới y bác sĩ và những người làm công tác cứu trợ cần hiểu rằng Phật Dược Sư sẵn sàng giúp đỡ họ nếu họ có ḷng tin và cầu nguyện .Nhất là những lúc chúng ta thấy ḿnh quá đơn độc ,súc người có hạn , hoặc thấy bế tắc , không đủ phương tiện , hoặc lo sợ thời gian vàng sẽ hết ,những lúc cảm thấy bất lực ,bó tay , …th́ lúc ấy chúng ta biết vẫn c̣n cơ hội , vẫn c̣n nơi để gơ cửa .

Trong Đạo Pháp, Phật Dược Sư c̣n ban cho kẻ phạm giới một cơ hội, theo điều nguyện thứ 5, nhưng chúng ta ngầm hiểu rằng ân huệ nầy không lặp lại.

Đối tượng nào được nào được tiếp dẫn về Tịnh Độ Phương Đông?

Ưu tiên cho người xuất gia có nhiều hạ lạp và cư sĩ tu Bát Quan Trai nhiều lần. Xem thế th́ chúng ta hiểu rơ tuổi hạ của tu sĩ và việc thọ Bát Quan Trai của cư sĩ đều được chư Phật, chư Bồ tát đánh giá rất cao , chúng ta c̣n không chịu cố gắng về mặt nầy .

Tiêu chuẩn văng sanh Đông Phương tương đương với tiêu chuẩn văng sanh Tây Phương. Nguyên văn trong kinh là : “Lại nầy nữa Mạn thù Thất Lợi , nếu trong hàng tứ chúng là Bí sô , Bí sô ni , Ô ba sách ca, Ô ba tư ca và những người tịnh tín , thiện nam tín nữ, ở ngoài nữa, có người nào thọ tŕ được 8 phần Trai giới , hoặc trải một năm hoặc một năm ba tháng , nương theo giới pháp làm chỗ tu học rồi lấy căn lành ấy nguyện sanh về thế giới Cực Lạc bên Phương Tây , là nơi của Phật Vô Lượng Thọ giáo hóa , đặng có nghe Chánh Pháp ,nhưng trong tâm chưa quyết định , mà nếu nghe được danh hiệu của Phật Dược Sư Lưu Ly Quang th́ đến lúc lâm chung có 8 vị Bồ tát chỉ đường ,người ấy liền được tự nhiên hóa sanh ở trong các thứ hoa báu đủ màu bên cơi Tịnh Lưu Ly “ .

Chúng ta lưu ư ở chỗ “muốn về học ở cơi Tây Phương nhưng chưa quyết định “; như vậy đây là loại thí sinh đỗ điểm cao ,có quyền chọn lựa , c̣n thí sinh hạng thấp th́ chẳng những Tây Phương mà cả Đông Phương , những cánh cửa Đại học nầy đều đóng kín . (1)

Thần chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn Ngôn là một phương tiện để văng sanh, Thần chú ấy có các công năng:

• Trị bệnh
• Sống lâu
• Tùy tâm măn nguyện
• Tiêu trừ nghiệp chướng
• Văng sanh cơi Đông Phương.

Nguyên văn của thần chú như sau:”Nam mô bạt xà phạt đế, bệ sắc xả, lũ lô thích lưu ly, bát lặc bà hắc ra xà dă, đát tha yết đa da a ra hắc đế, tam miệu tam bột đà da, đát điệt tha. Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả, tam một yết đế tóa ha”.

“Nam mô… tam bột đà da”: Có nghĩa là “Quy y Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Ứng Chánh Đẳng Giác.

“Đát điệt tha”: có nghĩa là “tức thuyết chú viết”

“Án bệ sắc thệ, bệ sắc thệ, bệ sắc xả tam một yết đế tóa ha” là chánh văn của thần chú.

Công đức tụng kinh Dược Sư, in kinh, giảng nói, suy nghĩ nghĩa lư, tôn trí kinh, đựng trong đăy ngũ sắc và công đức cúng dường Pháp Sư, sẽ khiến cho măn nguyện mọi sự mong cầu, sẽ chứng Đạo quả Bồ đề, được 4 vị Thiên vương và vô số quyến thuộc đến cúng dường thủ hộ. Vậy tu theo Pháp môn Dược Sư là hướng đến Phật quả, mà hiện tại luôn có chư Thần ẩn thân giúp đỡ. Pháp tu này cũng không có ma quỷ nào đền gần quấy phá v́ kiêng nể oai lực của mười hai Đại tướng Dược xoa. Đó là pháp tu “ các căn thông lợi, trí huệ sáng suốt, lại thêm đa văn, hằng cầu thắng Pháp, thường gặp bạn lành, đời đời dứt hẳn lưới ma, đập nát vỏ vô minh, tát cạn sông phiền năo, thoát khỏi sanh lăo bệnh tử và những nỗi đau khổ lo buồn."

Trong dân gian thường có chuyện một người nào đó bị vong theo quấy phá. Nếu mà có thật như thế th́ ta dùng Chánh Pháp để chữa trị, không nghe theo tà pháp trừ ma ếm quỷ. Dùng Chánh Pháp là, một mặt cầu siêu cho vong ấy, một mặt tụng kinh Dược Sư cho người bệnh, dạy người bệnh niệm danh hiệu Phật Dược Sư. Kết quả chắc chắn, lại khỏi tiền mất tật mang. Lại có chuyện chủ nhà thường lo sợ vẩn vơ bị thợ mộc thợ hồ ếm đối khi xây cất; khi hiểu kinh Dược Sư rồi, th́ không có ǵ phải lo sợ nữa, trước th́ cư xử tốt với thầy thợ, sau là ngày cúng nhập gia nên tụng một thời kinh Dược Sư, cúng một mâm cơm chay, các ếm đối nếu có, sẽ bị hóa giải hết.

Nếu tu hành miên mật ở Đạo tràng Dược Sư bảy ngày đêm th́ cầu ǵ được nấy (thí dụ cầu sống lâu, cầu giàu sang, cầu quan chức, cầu tự).

Các chùa hiện nay không c̣n cúng sao hạn v́ đó không phải là Chánh Pháp, mà thiết lập Đàn tràng Dược Sư vào tháng giêng để cầu an cho mọi người. Chúng ta không cần phải lo sợ ḿnh bị sao ǵ hay hạn ǵ, chỉ cần tụng kinh Dược Sư, đảnh lễ, tŕ niệm danh hiệu Phật Dược Sư, tụng chú Dược Sư, th́ Chánh Pháp sẽ ban cho ta sự vô úy.

Việc đốt đèn phướn tục mạng trong kinh Dược Sư cũng là điều ngoài sức tưởng tượng của chúng ta, khi người bệnh thập tử nhất sanh mà nếu chưa tận số và thân nhân lại có ḷng thành th́ cũng có cách cải tử hoàn sanh. Chính ngài A Nan mà c̣n phải ngạc nhiên hỏi Cứu Thoát Bồ Tát:”Tại sao cái mạng đă hết mà c̣n sống thêm được?” .Chỉ có nhờ kinh Dược Sư, điều mầu nhiệm ấy mới xảy ra .

Phụ nữ trong giây phút vượt cạn đau đớn và nguy hiểm, hăy thầm niệm danh hiệu Ngài th́ sanh nở được b́nh an , đứa bé đoan trang, thông minh khỏe mạnh, quỉ thần kiêng nể.

Những thiên tai như hạn hán, băo tố, những dịch bệnh, nếu có xảy ra, kinh chỉ dẫn chúng ta nên cầu nguyện Đức Dược Sư. Người niệm Phật và tụng kinh Dược Sư không bị chín thứ hoạnh tử (nghĩa là không bị chết bất đắc kỳ tử).

Trong các điều nguyện 7,8,9, có nói rằng chỉ nghe danh hiệu Đức Dược Sư thôi cũng sẽ được thân tâm an lạc, xả bỏ nữ thân, ra khỏi ma đạo, … cho đến chứng quả Vô thượng Bồ đề.Khi đọc tụng kinh nên suy nghĩ nghĩa lư, nên thọ tŕ và chép kinh. Nên cúng dường các thứ cần dùng cho Pháp Sư đừng để thiếu thốn . Hễ hết ḷng như vậy th́ được chư Phật hộ niệm cho măn nguyện mọi sự mong cầu, cho đến chứng đặng đạo quả Bồ đề.

Ta thấy ḷng từ bi của Đức Dược Sư trải rộng đến cả những chúng sanh xấu ác. Ngài cứu cả chúng sanh bỏn xẻn với cha mẹ, kẻ phạm giới, kẻ theo tà đạo, những chúng sanh đọa vào địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chúng sanh đang hấp hối… suy cho cùng chưa có trường hợp nào Ngài không cứu. Những nạn mà Đức Dược Sư cứu giúp kể ra trong kinh gồm có:

1. Sự tối tăm mê muội ở cơi U minh ( nguyện 2)
2. Thiếu thốn vật dụng ( nguyện 3)
3. Đi lầm vào nẻo tà ( nguyện 4)
4. Phạm giới
5. Thân h́nh xấu xa, các căn không đủ ( tật nguyền, mù ḷa, không vừa ư bản thân ḿnh đều có thể cầu nguyện cho thân sau)
6. Lác hủi
7. Điên cuồng
8. Bệnh nan y
9. Thân gái hèn hạ khổ sở
10. Bị giam cầm đánh đập
11. Bị chém giết
12. Tai nạn nhục nhă
13. Đói khát
14. Quần áo rách rưới
15. Lạnh lẽo
16. Đọa lạc vào ngạ quỉ hay bàng sanh
17. Đọa địa ngục
18. Tranh đấu kiện cáo
19. Mưu hại lẫn nhau
20. Ếm đối, hạ độc, bùa chú
21. Bệnh khổ : da vàng, gầy ốm, cảm nhiệt, thương hàn
22. Hoạnh tử
23. Chết non
24. Ác thần đoạt tinh khí
25. Ác mộng
26. Những điều quái dị gây lo sợ
27. Nạn nước, lửa, gươm đao, thuốc độc
28. Thú dữ ăn thịt
29. Rắn, rết,muỗi, ṃng
30. Xâm lăng / nội loạn
31. Trộm cướp, rối loạn
32. Sinh nở
33. Kẻ không tin nên hủy báng bị đọa lạc không cùng
34. Dịch bệnh
35. Thiên tai

Cả những chúng sanh bất hiếu ngũ nghịch, hủy nhục ngôi Tam Bảo bị quả báo, Phật Dược Sư chỉ cách thắp đèn, làm phan, phóng sanh, tu phước để cứu thoát.

Người phạm giới, niệm Phật Dược Sư, giới pháp sẽ thanh tịnh. Vậy phải hiểu Niệm Phật Dược Sư là một phép sám hối. Tŕ tụng chú Dược Sư cũng là sám hối v́ công năng bạt nhứt thiết nghiệp chướng. Nên biết Dược Sư Sám Pháp là một pháp Đại Sám Hối, gồm 3 quyển, lạy 194 lạy.

Theo điều nguyện thứ 5, Chư Tăng nhập hạ, hay các Phật tử thọ Bát Quan Trai nên nhớ niệm và đảnh lễ Đức Dược Sư để được gia hộ đầy đủ tam tụ tịnh giới.

Niệm và đảnh lễ Đức Dược Sư là bảo đảm không gặp tà sư ác hữu. Niệm Đức Dược Sư, ta được bảo hộ trọn vẹn một đời tu, có đủ vật dụng, không lầm đường lạc lối, không đau yếu, không bị ma quỷ dụ dỗ, không có nguy cơ phạm giới. Tu trong điều kiện ưu việt như vậy c̣n không cầu xin được bảo hộ!

Nếu thấy nghề ḿnh đang kiếm sống không phải là chánh mạng, chánh nghiệp dưới ánh sáng của Chánh Pháp, muốn đổi nghề, ta có thể cầu nguyện với Phật Dược Sư (Văn kinh:”Những chúng hữu t́nh nào bị sự đói khát hoành hành, đến nỗi v́ t́m miếng ăn phải tạo các nghiệp dữ “ ). Những chúng sanh nào có ḷng tham nặng nề từ vô thỉ, nay muốn trừ ḷng tham, chuyển hóa thành tâm bố thí, nếu tự ḿnh không làm được, hăy cầu Đức Dược Sư.

Trong đời ḿnh đă từng niệm hay nghe danh hiệu Đức Dược Sư th́ dù c̣n trôi lăn trong luân hồi, cũng măi măi đem theo hạt giống lành ấy bên ḿnh; để bất cứ khi nào nhớ lại th́ sẽ được cứu thoát. Nghe được danh hiệu Đức Dược Sư, bỗng có một tha lực ngăn chận chúng ta không rơi xuống bờ vực thẳm há giới , tăng thượng mạn , chê bai chánh pháp, kết bè đảng với ma.

Nếu chỗ ở chúng ta có chim ác đến đậu nơi vườn nhà ( như chim cú kêu chẳng hạn ) hoặc chỗ ở hiện ra trăm điều quái dị (ma ám ) khiến chúng ta lo sợ .Không sao .Chỉ cần niệm Đức Dược Sư.
Lại nữa, nhờ sự bảo hộ của Đức Dược Sư , chúng ta không rơi vào các tai họa : hỏa hoạn ,lũ lụt, bị hạ độc , bị thú dữ ăn thịt, bị rắn cắn, giặc giă , trộm cướp , đó là một cuộc sống an lành mà ai cũng mong ước.

Người nông dân nếu cầu nguyện Đức Dược Sư th́ lúa thóc được mùa mà không cần xịt thuốc trừ sâu mang tội sát sanh.

Ngày nay chúng ta thường mở máy niệm Phật bên tai trước khi đi ngủ chính là ứng dụng lời chỉ dẫn trong kinh Dược Sư : cả trong giấc ngủ dùng danh hiệu Phật thức tỉnh nơi tai .

Thần chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn ngôn có chỗ rất giống với chú văng sanh Tây Phương :

• Đều có công năng bạt nhứt thiết nghiệp chướng
• Đều là phương tiện cầu văng sanh

Pháp môn Dược Sư, Phật Thích Ca nói, có nhiều tên gọi :

1. Pháp môn thuyết Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn nguyện công đức.
2. Pháp môn thuyết Thập nhị Thần tướng nhiêu ích hữu t́nh kiết nguyện thần chú
3. Pháp môn Bạt trừ nhứt thiết nghiệp chướng .

Vậy tu Pháp môn Dược Sư là tu thế nào :

1. Thiết lập Đạo tràng Dược Sư
2. Tụng kinh Dược Sư
3. In kinh Dược Sư
4. Cung kính tôn trí Kinh
5. Niệm danh hiệu Phật Dược Sư
6. Nghe danh hiệu Phật Dươc Sư
7. Tụng chú Dược Sư Quán Đảnh Chơn ngôn
8. Cúng dường Phật Dược Sư
9. Tạo tượng Phật Dược Sư
10. Cúng dường Pháp Sư giảng kinh Dược Sư.
11. Thỉnh Pháp Sư giảng nói
12. Giới thiệu , quảng bá kinh Dược Sư,chỉ người niệm Phật Dược Sư, tŕ chú Dược Sư .
13. Tổ chức thọ Bát Quan Trai ,tŕ tụng Dược Sư
14. Tạo tháp đèn Dược Sư
15. Thắp đèn Dược Sư
16. Cúng dường , bố thí máy niệm Phật Dược Sư
17. Mở tiếng niệm Phật cho nhiều người nghe, nhất là người bệnh
18. Lập chùa chuyên tu Pháp môn Dược Sư
19. Giới thiệu Pháp môn Dược Sư cho nhiều người

Kinh Dược Sư có nội dung vô cùng phong phú, nói về Bổn nguyện và công đức của Phật Dược Sư. Đức Thích Ca mà c̣n nói một kiếp cũng chưa hết được th́ làm sao chúng ta nói hết. Chẳng qua là lời giới thiệu, rồi mọi người phải t́m hiểu thêm. HT. Trí Quảng nói, khi tụng kinh Dược Sư phải “Đọc tụng, suy tư, dạy người làm phước. “Chúng ta hăy suy nghĩ nghĩa lư trong kinh để phát hiện thêm những điều mầu nhiệm và ứng dụng những lời dạy của kinh để cứu giúp chúng sanh, quét sạch mây mù mê tín dị đoan và tà giáo. Vững tin trên mỗi bước hành thiện luôn có nhiều Phật quang soi đường, trong đó đặc biệt có ánh sáng đến từ Phương Đông.

Kinh Dược Sư là một quyển kinh mỏng nhưng có chiều sâu thăm thẳm.


CHÚ THÍCH :
(1).Có cách hiểu là: ”Có hành giả muốn vể Tịnh Độ Phương Tây , nhưng chưa quyết định, th́ nghe danh hiệu của Thế Tôn Dược Sư , khi lâm chung , có 8 vị Bồ tát chỉ đường về Phương Tây .”

Chỉ đường về Phương Tây hay Phương Đông? Nếu là Phương Tây th́ không logic .Vả lại trong sách vở nói về Văng sanh Phương Tây đều không có nhắc đến 8 vị Bồ tát chỉ đường .Phương pháp Văng sanh Phương Tây là chính Đức A Di Đà và Thánh chúng đến đón. Phẩm vị văng sanh thấp th́ có Hóa Phật và Thánh chúng đến đón. “8 vị Bồ tát chỉ đường“ có lẽ là đặc trưng của Phương Đông chăng?

NGUYÊN VĂN : ”Nhược hữu tứ chúng: Bí sô, Bí sô ni, Ô ba sách ca, Ô ba tư ca cập dư Tịnh tín, Thiện nam tử, Thiện nữ nhơn đẳng hữu năng thọ tŕ Bát Phần Trai Giới, hoặc kinh nhứt niên, hoặc phục tam nguyệt, thọ tŕ học xứ .Dĩ thử thiện căn nguyện sanh Tây Phương Cực Lạc Thế Giới ,Vô Lượng Thọ Phật sở thính văn Chánh Pháp nhi vị định giả .Nhược văn Thế Tôn Dược Sư Lưu Ly Quang danh hiệu ,lâm mạng chung thời ,hữu bát Đại Bồ tát, kỳ danh viết :Văn Thù Sư Lợi Bồ tát ,Quan Thế Âm Bồ tát, Đắc Đại Thế Bồ tát, Vô Tận Ư Bồ tát ,Bảo Đàn Hoa Bồ tát, Dược Vương Bồ tát, Dược Thượng Bồ tát, Di Lặc Bồ tát, Thị Bát Đại Bồ tát, thừa không nhi lai, thị kỳ đạo lộ, tức ư bỉ giới, chủng chủng tạp sắc, chúng bảo hoa trung, tự nhiên hóa sanh” .

     
 

Trở lại

 
   
   
   

 

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com