TẠNG THƯ PHẬT HỌC

 

 

KINH

ĐẠI PHẬT ĐẢNH

NHƯ LAI MẬT NHƠN

TU CHỨNG LIỄU NGHĨA

CHƯ BỒ TÁT VẠN HẠNH

THỦ LĂNG NGHIÊM

Sa-môn Bát-thích Mật-đế người Trung Thiên Trúc dịch vào đời Đường.

Sa-môn Di-già Thích-ca, người nước Ô Trành dịch ngữ.

Sa-môn Ḥai Địch, chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch.

Đệ tử Pḥng Dung, thọ Bồ-tát giới, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghị Đại Phu đồng Trung Thư Môn Hạ B́nh Chương Sự bút thọ (nhuận bút).

TUYÊN HÓA Thượng Nhân, Vạn Phật Thánh Thành, Bắc Mỹ châu (Hoa Kỳ) lược giảng.

Đệ tử thọ Bồ-tát giới Phương Quả Ngộ ghi chép.

Thích Nhuận Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm Đại Ṭng Lâm dịch

-o0o-
 
Lời của Ban Biên Tập: Bài kệ khai Kinh và Tám quy luật của Viện Phiên Dịch Kinh Điển được ấn hành ở đầu trong  mỗi quyển Kinh. V́ để tiện tŕnh bày, chúng tôi tách vào trang riêng để độc giả tiện tra cứu.

Xin chân thành tri ân dịch giả đă bỏ công sức để phiên dịch một tác phẩm quư giá này.

 

 

 

 

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 11-10-2008  

 

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com