Tỳ Kheo Giới Giảng Giải

 

Tải Về:

Lần lượt bấm vo từng nt dưới dưới đy để tải tập tin về my. Để đảm bảo tnh ổn định của đường truyền, Qu Tăng Ni Phật Tử vui lng khng tải qu 3 tập tin cng một lc.

Trở lại

Xin gởi bi mới v kiến đng gp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com