Tng Thư Pht Hc

    

Cá sinh ra chỉ có chức năng làm thực phẩm, nên khi ta ăn thịt nó là nó được phước
Lời của ông Chân Quang

 

Xin nhấn vào đây để nghe lời của ông Chân Quang Xin nhấn chuột phải chọn Save Target As... để hạ tải

 

Khi nghe một PT đặt câu hỏi về nghiệp tội của 1 người hành nghề lưới cá, ông Chân Quang đă trả lời như sau:

Nhiệm vụ con cá sống để làm ǵ? Nó bơi lội dưới nước để làm ǵ? Hoàn toàn không có mục đích ǵ hết, con cá sống nó không có mục đích, nó không thể học một bài học ǵ hết, nó không biết viết chữ, nó không biết làm phước, không biết Phật pháp. Nó chỉ sống và đẻ theo bầy đàn, hoàn loàn vô nghĩa. Mà dường như cái điều tốt nhất của nó là nó làm thực phẩm cho 1 loài khác mà thôi. Đó là cái phước của nó, Thầy nói thật đó! Trừ những con cá linh, nó có thần thông th́ thầy không nói, c̣n cá b́nh thường th́ nó không có mục đích ǵ trong cuộc sống hết. Mà cái phước duy nhất của nó là nó cho ai ăn cái thân của nó th́ nó sẽ được phước theo người ăn nó. Nếu người ăn nó rồi làm điều tốt th́ con cá hưởng được phần phước, ngày kia nó lên làm người. C̣n người nào ăn nó mà quậy th́ nó bị đọa luôn, nên nó bị lệ thuộc v́ nó chỉ làm thực phẩm thôi, cái nghiệp của nó là như vậy. Cho nên khi ta bắt nó, là ta làm đúng với chức năng của nó, đem nó làm thực phẩm là đúng mục tiêu để cho nó có phước.

Chúng ta nên hiểu những lời trên đây là Ma thuyết, “vật dưỡng nhơn” không là giáo lư Phật. Giáo lư Phật không hề khuyến khích sát hại sinh vật làm thức ăn. Những người đang là đệ tử của ông CQ, chớ vội tin nghe đây là lời Phật dạy để cảm thấy an ổn cho bất cứ ǵ ḿnh làm dù đó là nghiệp sát sanh. Thế nên, người đánh cá cứ tiếp tục đánh cá, người bán cá cứ tiếp tục bán cá , người ăn cá cứ việc tiếp tục ăn cá cho cá được phước. C̣n ông CQ th́ sao, theo lư nhân quả th́ không cần phải suy nghỉ, nhiều đời kiếp sau ông sẽ được sanh làm thân cá, được nhiều người ăn thịt để ông vun trồng phước nghiệp hầu sớm thoát được nghiệp Ma.

Qua những bài giảng và việc làm của ông CQ gần đây cho chúng ta thấy, ông ta không phải là một vị chân tu, ông ta đang bị Ma khiến sử, đúng như lời Phật dạy trong kinh Lăng Nghiêm:

“ Khi thiên ma có cơ hội thuận tiện, chúng liền cho tinh thần nương gá vào thân người khác và dùng miệng người đó giảng nói kinh pháp. Người này không biết ḿnh bị ma gá vào, tự tuyên bố ḿnh đă chứng được Vô thượng Bồ-đề. Nó đến bên những hành giả ưa thích và tham cầu hiểu biết, trải toà ngồi thuyết pháp.

. . . . Ma thích nói rằng: “Từ kiếp trước vào đời nọ, ta đă độ người kia, lúc đó là vợ hay chồng, hoặc là huynh đệ của ta, nên kiếp này ta lại đến để độ nhau.  Ta sẽ cùng các ngươi đưa  nhau đến cảnh giới tốt đẹp kia để cúng dường đức Phật nọ ..v..v…”

. . . . A-Nan !  Ông nay nên chưa vội Niết-bàn, mặc dù Ông đă đạt quả vị Vô-học. Hăy lưu giữ lời nguyện đi vào cơi đời mạt pháp kia, phát tâm đại từ-bi cứu độ các chúng sanh có ḷng tin chơn chánh, khiến cho họ không dính mắc vào tà ma, giúp họ có được chánh tri kiến. 

Nay Như-lai giúp Ông thoát khỏi sanh tử; chỉ có cách là tôn trọng, thật hành chơn chánh lời Phật dạy, đó mới được gọi là báo ơn Phật.  

. . . Vào thời mạt pháp, sau khi Như-lai nhập Niết-bàn, các Ông cần phải đem lời dạy của Như-lai ra chỉ bày cho chúng sanh, khiến cho họ được tỏ ngộ ư chỉ này.  Đừng để cho các ấm ma, thiên-ma có cơ hội quấy phá . Nên giữ ǵn, che chở cho chúng sanh được thành đạo Vô thượng”.

(Thủ Lăng-Nghiêm Kinh - Phân biệt các Ấm ma  -  Quyển 9, 10 )

Đây là lời Phật dạy và rất chính xác áp dụng cho ông Chân Quang, qua những lời giảng của ông th́ với người có chút căn trí cũng phát hiện được Ma tâm của ông. Ông ta như một công cụ của Ma, bị Ma khiến sử không c̣n khả năng chủ động, nói một cách máy móc, không dè dặt để phân biệt đúng sai nên không chút xấu hổ cho những lời sai quấy mà ḿnh đă thốt ra. Như số phận những dâm sư đă hoạt động ở Mỹ, khi Ma ĺa bỏ th́ thân mạng họ tàn tạ, cuối cùng phải chết trong cô đơn khi tuổi chưa già. Ông CQ rồi cũng phải đối diện với mệnh số này, chúng tôi thành thật chia buồn sớm cùng ông.

Chúng tôi cũng thành thật khuyên những người đang bị ông CQ mê hoặc. Quư vị nên suy nghiệm đoạn kinh Thủ Lăng Nghiêm trên đây. Qua lời dạy của Phật th́ ông CQ đích thực là Ma rồi, ông dạy phải đem tâm từ ban trải đến mọi người th́ cá nhân ông đang t́m cách bôi bẩn và triệt hạ huynh đệ ḿnh. Nếu thể hiện ḷng từ của một người con Phật th́ làm ǵ có chuyện khuyến khích đệ tử gây tạo nghiệp sát. Hy vọng tấm h́nh trên đây,với ḍng máu tươi ấm của cá đang tuôn chảy sẽ thức tỉnh quư vị, cá đă bị bức tử, đă chết trong tức tưởi v́ bị tước đoạt quyền sống bằng những mỹ từ như ông Chân Quang.

Ngưỡng mong quư ĐH sẽ giúp phổ biến những CD này và bộ CHƯỚNG MA ĐỜI MẠT PHÁP* tại từng trụ xứ, giúp nhiều người thoát được lưới ma như một cách báo đền ân sâu đến chư Phật. Ngọn đèn Chánh Pháp sẽ luôn rực sáng, làm tan đi những bóng đen của Ma pháp đang phủ trùm, bủa vây chúng ta từ vô lượng kiếp.

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.

· Nếu quư ĐH muốn có nhăn của bộ Chướng Ma Đời Mạt Pháp  (8 Audio CD và 1 MP3 CD) xin email cho chúng tôi: lotus.productions@gmail.com , chúng tôi sẽ gửi tặng đến quư ĐH.

Lotus Production

Xin xem tiếp những bài liên quan:

 

>>>  Chướng Ma Đời Mạt Pháp

>>>  Vài Suy Nghĩ Qua Bài Viết " Âm Mưu Chống Thầy Chơn Quang"

 

 

Nghe audio

 

Chướng Ma Đời Mạt Pháp  

Âm Mưu Phá Hoại Phật Giáo (trích đoạn thời pháp của ông Chân Quang)

Sư Chân Quang Khuyên Phật Tử Ăn Cá Để Cá Được Phước

 

     
 

Trở lại

 
   
   
Ngày vào mạng: 30-10-2007  

Trở Lại

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com