Tiểu Sử
 Bồ Tát Thích Quảng Đức
Môn Đồ Pháp Quyến
 

Ḥa thượng Thích Quảng Đức, Pháp danh Thị Thủy, Pháp tự Hành Pháp và thế danh là Lâm văn Tức, sinh năm 1897 tại làng Hội Khánh, quận Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hoà, thuộc miền Trung Việt Nam, trong một gia đ́nh có bảy anh chị em, thân phụ là cụ Lâm Hữu Ứng và mẫu thân là cụ bà Nguyễn thị Nương. 

Năm lên bảy, Ḥa thượng xuất gia tu học với Hoà thượng Thích Hoằng Thâm, vừa là Thầy bổn sư, vừa là cậu ruột. Ngài được Ḥa thượng Hoằng Thâm nhận làm con chính thức, nên lấy tên là Nguyễn văn Khiết. 

Năm mười lăm tuổi Ḥa thượng thọ giới Sa Di, năm hai mươi tuổi thọ Tỳ Kheo giới. Thọ giới xong Ḥa thượng vào một ngọn núi Ninh Ḥa phát nguyện tịnh tu ba năm, bặt dứt với mọi liên lạc với thế giới bên ngoài ( về sau ngài đă trởi lại ngọn núi này để thành lập một ngôi chùa lấy hiệu là Thiên Lộc). Sau khóa tu ba năm, ngài rời núi để bắt đầu công cuộc hoằ?g dương Phật Pháp, nhưng hai năm đầu, Ḥa Thượng đă thực hiện pháp hạnh đầu 

đà, một ḿnh với chiếc b́nh bát khất thực đó đây để gieo duyên lành với chúng sanh. Sau hai năm măn nguyện, ngài trở lại nhập thất tại Chùa Sắc Tứ Thiên A? tại Ninh Ḥa, gần thành phố Nha Trang. 

Năm 1932, Hội An Nam Phật Học ra đời, đại lăo Ḥa Thượng Hải Đức đến tận nơi ngài đang nhập thất thăm hỏi và mời ngài về làm chứng minh Đạo sư cho Chi Hội Phật Giáo Ninh Ḥa trong ba năm. Sau đo ngài nhận nhiệm vụ kiểm Tăng trong tỉnh Khánh Ḥa. 

Trong thời gian hoằng Pháp tại các tỉnh miền Trung, Ḥa thượng Quảng đức đă kiến tạo hoặc trùng tu tất cả là mười bốn ngôi Chùa. 

Năm 1934, rời Khánh Ḥa vào miền Nam để tiếp tục sứ mạng bảo vệ và phát triển Chánh Pháp, Ḥa Thượng đă đi khắp các tỉnh miền Nam để giáo hóa, Ḥa Thượng cũng từng đến Campuchia hai năm để học hỏi và nghiên cứu kinh diển theo truyền thống Theravada. 

Cũng như ở miền Trung, hai mươi năm hành đạo ở miền Nam, ngài đă khai sơn và trùng tu mười bảy ngôi chùa. 

Như vậy, ngài đă có công xây dựng hoặc trùng tu tất cả ba mươi mốt ngôi chùa. Ngôi chùa cuối cùng, nơi ngài trụ tŕ là Chùa Quan Thế Âm, số 68 Nguyễn Huệ, quận Phú Nhuận, Gia Định ( nay con đường này đă đổi thành chính tên của ngài là Thích Quảng Đức). 

Tưởng cũng nên nhắc lại, ngài đă từng giữ chức vụ Phó Trị sự và Trưởng Ban Nghi Lễ của Giáo Hội Tăng Già Nam Việt trong một thời gian khá lâu. Trước đó, theo theo lời thỉnh cấu của Ban Trị Sự, ngài có lúc đă nhận nhiệm vụ trụ tŕ Chùa Phước Ḥa, trụ sở đầu tiên của Hội Phật Học Nam Việt. Khi trụ sở này đời về chùa Xá Lợi, ngài xin thôi việc để có đủ thời gian an tâm tu niệm. 

Ngày 20 tháng tư nhuần năm Quư Măo, nhằm ngày 11/6/1963, trong một cuộc diễn hành của gần 1000 tăng Ni để tranh thủ chính sách '' B́nh Đẳng Tôn Giáo''. Và sự tôn trọng lá cờ Phật giáo. Ḥa Thượng Quảng Đức đă nhận ra được Chính Pháp là ngọn đuốc thần soi sáng thế nhân, c̣n thân ngủ uẩn chỉ là giả tạm. Ngài bèn quyết định thực hành nguyện ước là tự thiêu thân để cúng dường Phật Pháp, và cũng làm để làm động cơ thúc đẩy Chính  phủ giải quyết gấp rút năm nguyện vọng của Phật giáo và giải tỏa cho ba ngôi chùa ơ Huế đang vị vây khốn. 

Chính v́ thâm nguyện ấy cho nên ngài đă tự tẩm xăng ướt mấy lớp Cà Sa, rồi ngồi kiết già ở giữa ngă tư Phan Đinh Phùng và Lê Văn Duyệt ( nay là Nguyễn Đ́nh Chiểu và Cách Mạng Tháng Tám), Ngài đă tự tay châm ngọn lửa. Ngọn lửa bốc cao phủ kín thân ḿnh, ngài vẫn an nhiên chấp tay tỉnh tọa, gương mặt không lộ vẻ hải sợ, lo âu. Gần mười lăm phút sau, lửa tàn và ngài đă ngă xuống, trên tay vẫn c̣n quyết ấn Cam lồ. 

 


Bồ Tát Quảng Đức tự tẩm xăng ướt mấy lớp Cà Sa, 
rồi ngồi kiết già ở giữa ngă tư Phan Đinh Phùng và Lê Văn Duyệt...

 

Và đây là lời nói cuối cùng của ngài trước khi giác linh theo ngọn khói về cùng với Phật: 

'' Trước khi nhắm mắt về cảnh Phật, Tôi trân trọng kính gởi lời cho Tổng thống Ngô Đ́nh Diệm, nên lấy ḷng bác ái, từ bi đối với quốc dân và thi hành chánh sách b́nh đẳng tôn giáo để giữ vững nước nhà muôn thủa''. 

'' Tôi tha thiết kêu gọi chư Thượng Tọa, Đại Đức Tăng Ni, Phật tử nên đoàn kết nhất trí, hy sinh để bảo tồn Phật giáo''. 

Dù ngài đă thị tịch, nhưng h́nh ảnh của ngài vẫn khắc sâu in đậm vào ḷng của người con Phật. Cái chết vô cùng cao quư của ngài đă gây xúc động mạnh trong mọi giới, là một gương sáng cho toàn thể Phật giáo đồ trên khắp thế giới.

 

Trái tim bất diệt của Bồ Tát Thích Quảng Đức

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com