Tng Thư Pht Hc

    

PHẬT GIÁO VÀ KHOA HỌC

 

Albert Einstein với Thượng đế và Phật giáo
Khoa Học Phật Giáo Cao Hơn Khoa Học Hiện Đại
Khoa Học Và Sự Tái Sinh Theo Nhà Phật Nguyễn Điều
Nh́n Phật Giáo Qua Khoa Học Uông Trí Biểu
Phật Giáo Cao Hơn Khoa Học
Phân tích vài khía cạnh trong Phật giáo qua nhăn quan Khoa học
Quan điểm của Phật giáo về hiện tượng "Đĩa bay"
Tâm Linh Khoa Học Trong Phật Pháp Thích Duy Lực
Trái Đất Nóng Lên Là Mối Đe Dọa Cho Môi Trường Tuệ Uyển dịch
Xin Cứu Độ Mẹ Đất Thích Trí Siêu

 

     
 

Trở lại

 
   
   
Cập nhật: 06-01-2011  

Xin gởi bài mới và ư kiến đóng góp về Tạng Thư Phật Học qua địa chỉ email:

tangthuphathoc@gmail.com