PHẬT HỌC

-o0o-

Sen nở trong đầm đỏ trắng phơi

Bùn nhơ không nhiễm xác thêm tươi

Thân ngay, ngó rỗng, gương đầy hột

Điệu lư tu hành cũng thế thôi.

Vô Thường mau lẹ sớm hồi đầu

Thân này tuy có chẳng bền lâu

Mai lo danh lợi chiều nhắm mắt

Khá mau niệm Phật kẻo bạc đầu

Khuyên ai tinh tấn t́m giải thoát

Sống tu kẻo chết biết về đâu!

Ngày đêm gắng nhớ câu niệm Phật

Nguyện về Cực Lạc khỏi đọa sâu.

10 Công Đức In Tạo Kinh Tượng

10 Công Đức Phóng Sanh

10 Điều Trọng Yếu Của Sự Tu Hành

37 Pháp Hành Bồ Tát Đạo Đại Sư Vô Trước

Ấn Quang Đại Sư Khai Thị Ấn Quang Đại Sư

Ấn Quang Đại Sư Gia Ngôn Lục Như Ḥa chuyển ngữ

Ấn Quang Pháp Sư Khai Thị Người Mới Phát Tâm Học Phật

Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Ấn Quang Đại Sư

Ăn Chay Thích Thiện Hoa
Ba Học Thích Đức Thắng
Bài Giảng Qui Giới Thích Khánh Anh
Bát Quan Trai Giới Thích Thiện Hoa
Bồ Tát Phổ Hiền Thích Nguyên Liên
Bước Đầu Học Phật Thích Thanh Từ
Cái Chết Đức Dalai Lama 14
Cành Lá Vô Ưu Thích Thanh Từ
Cẩm Nang Tu Đạo Thích Quảng Khâm
Chết Trong B́nh An Thích Tâm Quang
Chết Và Tái Sanh Thích Nguyên Tạng
Con Đường Hạnh Phúc Thích Kiến Hạnh
Đại Thế Chí Bồ Tát Thích Nguyên Liên
Địa Ngục Biến Tướng Đồ ( 10 Cửa Ngục - H́nh)
Chánh Ngoa Tập (Uốn nắn những điều sai ngoa) Đại Sư Châu Hoằng
Chế Ngự Cơn Giận Nhung Gia dịch
Cuộc Hành Tính Đến Kiếp Sau Thích Nguyên Tạng dịch
Đạo Đức Người Xuất Gia Thích Nguyên Hùng dịch
Đạo Phật Thích Thiện Hoa
Đề Thi Tu Hành Thích Quảng Khâm
Hoa Sen Ngày Xuân Thích Tuyên Hóa
Khai Thị  Thích Tuyên Hóa
Khai Thi Về Ăn Chay Thích Tuyên Hóa
Linh Ứng Quán Thế Âm Thích Tịnh Từ
Liễu Phàm Tứ Huấn Viên Liễu Phàm
Lời Phật Dạy Thích Quảng Tánh
Luận Về Pháp Hoa Kinh An Lạc Hạnh Nghĩa Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Ma Ha Chỉ Quán Pháp Môn Viên Đốn Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Mười Hai Nhân Duyên Thích Tuyên Hóa
Nhập Bồ Tát Hạnh Tịch Thiên Tôn giả - Ni Sư Trí Hải dịch
Từ Bi Và Bác Ái Thích Tuệ Đăng

Nền Tảng Phật Học Thiên Thai Tông Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch

Nghiệp Báo Tuệ Uyển chuyển ngữ
Ngũ Giới Thích Thiện Hoa
Nguồn Mạch Tâm Linh Thích Nữ Trí Hại
Ngũ Gia Tông Phái Kư Thích Khánh Anh
Nhân Sinh Yếu Nghĩa Thích Tuyên Hóa
Nhận Thức Phật Giáo ( B́a Sách )Thích Tịnh Không Không - Thích Nhuận Châu dịch
Niết Bàn Là Giải Thoát Thích Phước Triều
Pháp Hoa Huyền Nghĩa Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch
Phật Giáo Là Ǵ? Thích Tịnh Không
Phật Giáo Sơ Học Thích Trung Quán
Phật Hóa Gia Đ́nh Sa Môn Thích Khánh Anh Soạn dịch
Phật Học Phổ Thông Thích Thiện Hoa
Phật Học Tinh Yếu Thích Thiền Tâm
Phật Và Bụt Trịnh Sâm
Phật Pháp Và Việc Đời Thích Diễn Bồi
Phật Tổ Đạo Ảnh (Đường Phật Đi) Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch cùng Bác sĩ Trần Văn Nghĩa
Phương Pháp Hàng Ma Thích  Ấn Thuận
Phương Pháp Tích Thiện Viên Liễu Phàm
Quy Y Tam Bảo Thích Thiện Hoa
Sách Thưa Hỏi Pháp Phật Thích Khánh Anh dịch
Sám Hối Thích Thiện Hoa

Sức Mạnh Của Ḷng Từ Thích Nguyên Tạng dịch

Tạng Thư Sống Chết Thích Nữ Trí Hải

Thiên Long Bát Bộ Huyền Thanh dịch

Thiên Thai Tứ Giáo Nghi Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch cùng Bác sĩ Trần Văn Nghĩa

Thiền Tứ Niệm Xứ Thích Trí Siêu

Thiền Và Chỉ Quán Từ Hoa Nhất Tuệ Tâm dịch

Thiền Và Thở  Đỗ Hồng Ngọc

Thực Tại Hiện Tiền Thích Viên Minh

T́m Đường Đi Lên Thích Minh Thông

Vô Minh là ǵ? Hoang Phong
Vô Thường Thích Thiện Siêu
Vượt Khỏi Giáo Điều Dalai Lama Tâm Hà Lê Công Đa dịch
Ư Nghĩa Của Phật Pháp Tăng Thích Nữ Viên Châu dịch
Ư Nghĩa Của Sự Ăn Chay Thích Thiền Tâm